Job Weasel - Prace v Nemecku Dluhy, předlužení a důsledky - Poradna - Job Weasel

Dluhy, předlužení a důsledky

Dluhy, předlužení a důsledky

Podle údajů Exekutorské komory bylo v roce 2017 v exekuci na 863 tisíc obyvatel České republiky a vedlo se dalších 4,7 milionu exekučních řízení. Do dluhové pasti se člověk dostane vinou ztráty příjmu, důvodem je i úmrtí nebo ztráta partnera nebo dlouhodobá nemoc. Nejsnadnější cestou, jak dluhy řešit a následky předlužení zvrátit, je s věřiteli komunikovat, vysvětlit jim situaci a nalézt řešení výhodné pro obě strany.

Co je to předlužení?

K předlužení dojde, pokud je obtížné nebo úplně nemožné platit včas všechny měsíční splátky. Banky, e-shopy i třeba prodejci automobilů rádi nabídnou svým klientům půjčky nebo financování nákupu. To, co se je hezké a lákavé na pohled, se v důsledku může obrátit proti nám, protože způsob života na dluh může rychle vést do dluhové pasti. Pokud dojde k přečerpání účtu a do výplaty nezbývají finance ani na uspokojení základních potřeb dlužníka, začíná jít do tuhého.

dluhy, insolvence, exekuce

Od kdy je člověk považován za předluženého?

Předlužení nastává ve chvíli, kdy domů začnou dlužníkům chodit upomínky splátek a dlužník na jejich splacení nemá dostatek financí. Tato situace ale má řešení, důležité je totiž překonat první moment strachu a domluvit si například splátkový kalendář. Pokud totiž dlužník na upomínky nereaguje, předává věřitel pohledávku exekutorům. Exekutor pak hledá způsoby, jakými dluhy z dlužníka dostat. Kromě osobní návštěvy exekutora hrozí dlužníkům také blokace účtu nebo nařízení srážek ze mzdy a ponechání pouze životního minima.

Jaký je běžný průběh předlužení?

Ve chvíli, kdy není dlužník schopen splácet své dluhy, dává věřitel podnět pro zápis dlužníka na seznam dlužníků. Takový zápis dále negativně ovlivňuje vaši budoucnost, a to i za předpokladu, že se dlužníkova finanční situace srovná či výrazně zlepší. Dlužník pak ztrácí možnost žádat o jinou půjčku, do registrů koukají také někteří poskytovalé služeb, jako jsou telefonní operátoři nebo dodavatelé energií.

Insolvence ano nebo ne?

Insolvence je možnost dlužníka zbavit se svých dluhů beze strachu z další finanční rány od jiného věřitele. Ve stručnosti je insolvence osobní bankrot, který musí být schválen soudně. Do insolvenčního řízení se přihlásí všichni věřitelé dlužníka, a to dost často i ti, o kterých dlužník nemá ani tušení. Jakmile se lhůta pro přihlášení pohledávek uzavře, nemá již nikdo další nárok o své pohledávky žádat. Splácení trvá maximálně pět let, během kterých musí dlužník uhradit alespoň 30 procent svých závazků. Po splnění uložené povinnosti zůstává dlužník dalších pět let na seznamu nespolehlivých osob.

dluhy, insolvence, exekuce, exekutor, co může exekutor

Dluhy vymáhané exekučně narůstají i o stovky procent

S exekucí se má věc jinak. Exekuční náklady často mnohonásobně převyšují dlužnou částku, například při závazku ve výši 100 tisíc korun je po dlužníkovi vymáhána částka okolo dvouset tisíc korun. Při nižších sumách, například tisíc korun, zaplatíte spolu s náklady devět tisíc korun. Počítat musí dlužník také s penálem z prodlení, které mu bude vypočítáno poté, co dluh splatí. Jedinou výhodou exekuce je snad pouze to, že zápis v registru dlužníků trvá pouze po dobu, po kterou je exekuční řízení vedeno. Jakmile dlužník dluh splatí, je po nabytí právní moci rozhodnutí o splnění uložené povinnosti z registru vymazán.

Dluhy nepomáhají ani rodinné pohodě

Čím dál více se ukazuje, že právě finance jsou jedním z nejčastějších důvodů rozpadu vztahů. Nedostatek peněz se pomalu, ale jistě začne vkrádat do myšlenek dlužníka. Ten pak ztrácí chuť do života, nemá důvod se radovat a má sklony upadat do depresivních stavů. Pokud o svých problémech s partnerem nemluví, ale uzavře se do sebe, začne se ze vztahu vykrádat také soudržnost a úcta. Stres spojený s nedostatkem financí se pak také podepisuje i na zdravotním stavu.

Věřte v lepší budoucnost

Nenechávejte tedy dojít své dluhy tak dalece, že byste kvůli tomu ztráceli pevnou půdu pod nohama. Myslete na to, že finanční problémy jsou řešitelné a jednou skončí. Využijte tuto životní etapu jako poučení. Naučíte se hospodařit s málem a jakmile to půjde, začněte šetřit. Věřte si, i vy máte nárok na plnohodnotný život.

Zanechat komentář