Job Weasel - Prace v Nemecku Bezpečnost práce na pracovišti - Poradna - Job Weasel

Bezpečnost práce na pracovišti

Bezpečnost práce na pracovišti

Zdravý člověk stráví prací jednu třetinu života. Aby tomu tak ale skutečně bylo, je třeba dodržovat zásady pro bezpečnost práce. Vedle povinného používání osobních ochranných pomůcek tam, kde to provoz vyžaduje, je ale třeba vyvarovat se i dalším strašákům. K nim patří třeba špatné osvětlení nebo způsob, jakým sedíme u počítače. Dodržovat musíme také požární bezpečnost a na každém pracovišti je třeba zajistit rychlý přístup k lékárničce.

bezpečnost práce, bezpečnost na pracovišti

Kdo za bezpečnost práce na pracovišti odpovídá?

Ve větších organizacích je povinnost zajistit bezpečnost práce na pracovišti obecně delegována na osobu odborně způsobilou v oblasti rizik, podle zákoníku práce však primární odpovědnost i postih za újmu na zdraví zaměstnanci v důsledku nedbalosti leží na vedoucích zaměstnancích. Ti jsou proto povinni absolvovat školení BOZP vedoucích zaměstnanců, které bývá zaměřeno na konkrétní pracovní náplně. Osoby odborně způsobilé v oblasti rizik pak působí jako poradci pro bezpečnost práce na pracovišti.

1. Žebříky

I s žebříkem je nutné umět zacházet tak, aby pro nás představoval co nejmenší riziko. Žebřík, který je schválený k použití na pracovišti, je opatřen značkou GS a pečetí TÜV. Možná není třeba zdůrazňovat, že žebřík musí stát výhradně na pevné zemi. Stejně důležité je ale i to, že právě žebřík je jediná možnost, jak se dostat do výšek. Je totiž zakázáno stoupat si třeba na bedny. Důležitá je také obuv. K lezení na žebřík noste vždy boty s pevným kotníkem.

2. Nakladače

Těmi jsou myšleny vysokozdvižné a elektrické či ruční paletové vozíky. Řídit vysokozdvižný vozík smí jen držitel platného průkazu profesní způsobilosti pro vysokozdvižné vozíky. K ovládání paletového vozíku žádnou licenci nepotřebujete, postačí pouze pečlivé proškolení obsluhy. Všechny typy nakladačů je třeba alespoň jednou ročně zrevidovat. Při práci s vozíky je v zásadě nejdůležitější dbát všestranné bezpečnosti, aby nedošlo k ohrožení zaměstnanců pohybujících se v prostoru práce s vozíkem. Nebezpečný však může být i náklad, proto je třeba nakládat vozík rovnoměrně a nepřekračovat povolenou nosnost.

bezpečnost na pracovišti

3. Správné osvětlení na pracovišti

Platí to především pro zaměstnance u počítače. Pokud při práci na počítači sedíte čelem k oknu, jsou vaše oči vystaveny slunečním paprskům. Sedíte-li k oknu zády, dopadající světlo zase tlumí viditelnost světla a vy musíte svůj zrak více namáhat. Ideální postavení počítače je bokem k oknu. Dobré je také mít možnost v případě potřeby ztlumit nebo zintenzivnit zatemnění oken. Pokud máte v kanceláři pouze umělé osvětlení, mělo by jej být možné regulovat podle potřeby. Pokud pracujete za počítačem, dělejte si pravidelné přestávky, během kterých nebudete koukat ani do mobilu.

4. Hasicí přístroje

Každý zaměstnanec musí mít volný přístup k hasicím přístrojům. O jejich rozmístění je třeba zaměstnance informovat požárním plánem. Hasicí přístroje, stejně jako žebříky, musí být opatřeny štítkem s platnou revizí. Pamatujte ale na to, že hasicí přístroj vydrží hasit v řádu desítek vteřin, vhodné jsou proto pouze na malé a začínající požáry. Pokud cítíte, že na požár sami stačit nebudete, volejte ihned hasiče.

Za nedodržení BOZP hrozí postihy

Od roku 2016 se zásady pro bezpečnost práce vztahují i na zaměstnance, kteří pracují z domova. I oni jsou povinni účastnit se školení bezpečnosti práce. Sami na svou odpovědnost také zajistí bezpečnost prostředí, ve kterém v rámci home office pracují. Pokud se navzdory snahám o dodržování bezpečnosti úraz přihodí, je dobré být připraven poskytnout první pomoc.

Zanechat komentář