Job Weasel - Prace v Nemecku První pomoc na pracovišti - Poradna - Job Weasel

První pomoc na pracovišti

První pomoc na pracovišti

Přestože je první pomoc často omílaným tématem, neuškodí zopakovat si některé zásady. Zejména na pracovišti je třeba dbát na mnoho faktorů, které nám při poskytování první pomoci pomohou. V první řadě by u každého telefonního přístroje měla být na viditelném místě umístěna telefonní čísla na všechny bezpečnostní složky. Dobré je také uvést čísla na toxikologickou poradnu, pohotovost, zubní lékaře, lékárny i taxislužby. Pokud se stane náhlá kritická situace, člověk nemusí lovit čísla z paměti nebo telefonního seznamu.

Na každém pracovišti by měl fungovat pracovník, který pravidelně kontroluje aktuálnost uvedených čísel. Dále vede záznamy o jednotlivých pracovnících včetně evidence jejich krevních skupin či informací o užívaných lécích, alergiích nebo chronických onemocněních.

Při nehodě zachovejte klid

Pokud na pracovišti dojde k nehodě, je pro všechny nejdůležitější zachovat klid. Nebojte se přiznat, že nejste schopni poskytnout první pomoc. Zavolejte záchranku, dispečerce popište co nejvíce stav zraněného. Dispečerky jsou školené zdravotnické pracovnice, které vám po telefonu poradí, jakým způsobem se o raněného krok za krokem postarat a jakou první pomoc mu poskytnout. Neposkytnutí první pomoci je totiž právně klasifikováno jako trestný čin.

první pomoc

První pomoc při tržných nebo řezných zraněních

Rány, které krvácí, zakryjte sterilním obvazem v závislosti na jejich velikosti a hloubce. V žádném případě do rány nesahejte ani neaplikujte žádné masti, abyste zabránili infekci. K zakrytí rány používejte vždy jen sterilní pomůcky, jinak hrozí otrava krve. Pokud krev neteče, ale tryská, došlo k poškození tepny. Takové situace jsou velmi vážné, hrozí poměrně rychlé vykrvácení. Volejte proto okamžitě záchrannou službu. Při tepenném krvácení je třeba vrstvit na ránu co nejvíce sterilních obvazů a současně je na ráně fixovat tlakem. K tomu postačí, pokud budete obvazy držet rukou a přidávat další, dokud krev nepřestane prosakovat do svrchní vrstvy.

Popáleniny

Menší popáleniny ihned ošetřete tekoucí vodou a zakryjte sterilním obvazem. Odstraňte z těla raněného vodiče tepla (šperky například). K popáleninám většího rozsahu je třeba volat lékaře. Do jeho příjezdu udržujte raněného v teple. Ačkoli se jedná o poranění kůže a tkáně, i popáleniny většího rozsahu mohou být pro člověka smrtelné. Léčba popálenin patří mezi nejdelší a nejnáročnější.

Zlomeniny

Nikdy se nesnažte zlomenou kost narovnat sami. Přenechte tuto práci odborníků. Do jejich příjezdu můžete zafixovat zlomenou končetinu dlahou. Při podezření na zlomeninu v oblasti páteře nikdy ze zraněným nemanipulujte, přikryjte ho a dbejte na to, aby se nepodchladil. Pro odvoz k lékaři volejte záchrannou službu.

první pomoc při zásahu proudem

Úraz elektrickým proudem

Základní věcí, kterou byste měli mít na paměti dřív, než budete muset poskytnout první pomoc člověku zasaženému proudem, je ta, že lidské tělo je vodič. To znamená, že ve chvíli, kdy se stane součástí elektrického obvodu, do něj proudí elektrický proud stejně jako do jeho zdroje. Předtím, než jakkoli zareagujete, okamžitě vypněte proud. Teprve pak je možné na zraněného sáhnout. V opačném případě zasáhne elektrický proud i vás.

Člověk, který je zasažen proudem, je u jeho zdroje chycen velmi pevně. Vzpomeňte si na slavnou scénu z filmu Pelíšky, kdy do Jaroslava Duška proudí proud a on se nemůže pustit. Stejná situace nastane i ve skutečnosti. Člověka zasaženého proudem jde od zdroje oddělit jen velmi obtížně. Pomoci si musíte silou a nástrojem, který není vodivý – postačí k tomu obyčejné dřevěné koště. Pokud se vám už podařilo zraněného od zdroje odtrhnout, zahajte resuscitaci dýcháním z úst do úst. Vzduch do plic vdechujte podle tepové frekvence zraněného.

Intoxikace organismu

Toxikologické linky nejčastěji vytáčejí matky malých dětí, hned v závěsu jsou za nimi ale právě pracovníci, kteří manipulují s chemickými látkami. Na toxikologické lince vám dispečer prozradí, zda je látka, kterou jste intoxikováni, pro organismus nebezpečná, jak se případná otrava projevuje a jak pomoci tělu látku z organismu vyloučit dřív, než bude pozdě.

Zanechat komentář