Job Weasel - Prace v Nemecku Platy v Německu v roce 2022 porostou - Job Weasel

Platy v Německu v roce 2022 porostou

Platy v Německu 2022: Vyšší minimální mzda a oborové mzdy

Od 1. ledna 2022 dochází v Německu ke zvýšení minimální mzdy z 9,60 eur na 9,82 eur za hodinu práce. Další zvýšení minimální mzdy v Německu je schváleno na 1. července 2022, kdy platy v Německu vzrostou na 10,45 eur na hodinu v hrubém. Na tuto minimální mzdu mají nárok všichni zaměstnanci, kteří na území Německa pracují. Nezáleží při tom na tom, zda se jedná o domácí zaměstnance nebo o zaměstnance vyslané do Německa v rámci volného pohybu služeb. Německou minimální mzdu musejí dodržovat i české firmy, které své zaměstnance do Německa vyšlou.

Stavebnictví je obor, ve kterém české firmy vysílají své zaměstnance na stavby do Německa. I těmto českým zaměstnancům ale musí vyplácet německé mzdy.

Na německé platy mají nárok všichni, i Češi vyslaní do Německa českou firmou

Vedle minimální mzdy v Německu nadále platí ustanovení tarifních smluv o hodinových sazbách pro jednotlivé obory. Tyto hodinové sazby pro jednotlivé obory jsou výrazně vyšší, než je minimální mzda. Firmy mají povinnost svým zaměstnancům tyto mzdy vyplácet. České firmy, které své zaměstnance vysílají za prací do Německa, jsou povinny tyto oborové mzdy dodržovat a vyplácet. Ačkoli se jedná o ustanovení tarifních smluv, povinnost vyplácet oborové a minimální mzdy je závazná pro všechny zaměstnavatele.

Za vyplácení mezd po úroveň minima hrozí vysoké pokuty

Pokud zaměstnavatelé v Německu vyplácejí svým zaměstnancům méně, než stanoví minimální či oborová mzda, hrozí jim pokuta až ve výši 500.000 € a zákaz podnikání. Do hrubé mzdy se nezapočítávají žádné další benefity poskytované zaměstnavatelem nad rámec hrubé mzdy, jako je cestovné, stravné či příspěvek na ubytování.

V Německu nelze vyplácet výdělek za odvedenou práci, ledaže by v přepočtu na hodinu odpovídal minimální mzdě

Platy v Německu jsou upraveny v zákoně o minimální mzdě. Ten mimo jiné také říká, že v Německu se minimální mzda vyplácí za každou odpracovanou hodinu, tedy i v tom případě, že je výše výdělku stanovena na základě odvedeného výkonu. Se zaměstnancem je tedy možné sjednat mzdu za odvedenou práci, například za vyštukování a vymalování jedné místnosti. V přepočtu na hodiny strávené prací ale nesmí vycházet hodinová sazba nižší, než je minimální či oborová mzda.

Veďte si přehled odpracovaných hodin, nesrovnalosti na výplatní pásce včas reklamujte

O každé vyplacené mzdě musí zaměstnavatel zaměstnanci vydat písemný doklad obsahující údaje o mzdě, tj. i o jednotlivých srážkách ze mzdy. Zaměstnancům pak doporučujeme vést si záznamy o odpracovaných hodinách, ideálně i s podpisem zaměstnavatele. Tento výkaz hodin obvykle solidní agentury po svých zaměstnancích samy vyžadují. Pokud by výsledná hodinová mzda neodpovídala zákonným předpisům a reklamace na příslušném mzdovém oddělení by nebyla úspěšná, je možné obrátit se na oborový svaz. Německo navíc v roce 2021 schválilo zvýšení minimální mzdy na 12 € za hodinu. Platy v Německu by tak mohly vzrůst téměř všem, jejichž výdělek se pohybuje na dolních hranicích.

platy v Německu

Zanechat komentář