Job Weasel - Prace v Nemecku Kindergeld v Rakousku: Bonus obdrží rodiny již v září - Job Weasel

Kindergeld v Rakousku: Bonus obdrží rodiny již v září

Bonusový Kindergeld v Rakousku vyplácen již v září, pro přeshraniční pracovníky ale bude indexován

Bonusový Kindergeld jako pomoc rodinám začlenilo do svého rozpočtu Rakousko. Stejná opatření přijala také německá vláda, která všem dětem s nárokem na příspěvek vyplatí bonusový Kindergeld. Vyšší Kindergeld obdrží všechny rodiny, které na Kindergeld v Rakousku nárok mají, již v září. V nevýhodě budou rodiny cizinců, těm bude výše Kindergeldu přepočítána.

Až 360€ v září jak pomoc rodinám v Rakousku

Bonusový Kindergeld až ve výši 360€ bude vyplácen již v září. Tento zvláštní příplatek bude vyplácen pro každé dítě, které má nárok na Kindergeld. Žádat o bonusový příspěvek není nutné, na účet dorazí všem zcela automaticky spolu s řádným Kindergeldem.

Dětem žijícím v zahraniční Rakousko příspěvek sníží

Toto opatření přijalo Rakousko již v červnu v rámci stimulačního balíčku, který zahrnuje vedle daňové reformy také opatření pro pomoc v době krize způsobené koronavirem. Rakouská vláda za tímto účelem uvolnila 678 milionů eur. Stejně jako rakouský Kindergeld je i tento mimořádný bonus určen pouze dětem žijícím v Rakousku. Pro děti žijící v zahraničí, které nárok na Kindergeld v Rakousku mají, bude výše mimořádného příspěvku indexována. Diskutuje se, zda je toto v souladu s právem Evropské unie.

kindergeld v rakousku

Rakousko příspěvky pro děti žijící v zahraničí přepočítává na úroveň tamních příspěvků. Přesto se však stále vyplatí o Kindergeld v Rakousku žádat.

Indexaci rakouského Kindergeldu kritizuje Evropská komise

Indexace rakouského Kindergeldu byla v Rakousku zavedena k 1. lednu 2019. Indexací jsou dotčeny přídavky na všechny děti, které jsou vypláceny cizím státním příslušníkům zaměstnaným v Rakousku. Výše příspěvků má být individuálně indexována na hladinu v zemi bydliště dítěte. Evropská komise několikrát označila tento postup za odporující právu Evropské unie.

Rakouský Kindergeld je nižší než německý, přesto pomáhá

Výše rakouského Kindergeldu činí v roce 2020 114€ měsíčně na jedno dítě ve věku do tří let. S věkem, a tedy rostoucími potřebami dítěte, se příspěvek zvyšuje až na maximální částku 165,10€ měsíčně pro dítě starší 19 let. Vedle Kindergeldu dostávají rodiny na každé dítě věku od 6 let také příspěvek 100€ každé září, který je určen na ulehčení finanční situace rodin při vstupu dítěte do školního roku.

Práce v Rakousku táhne, zvláště v době krize

Ačkoli má způsob výpočtu výše rakouského Kindergeldu své odpůrce, jedná se stále o nezanedbatelnou pomoc rodinám. Nárok na Kindergeld v Rakousku mají i čeští zaměstnanci, kteří do práce v Rakousku dojíždějí každý den. K té se uchylují především občané České republiky žijící v příhraničním pásmu s Rakouskem. Krize po koronaviru do Rakouska táhne stejně, jako do práce v Německu. K oběma možnostem stačí málo: dorozumět se německy. S tápáním, na jaké jaké úrovni znalosti němčiny máte, Vám může pomoci třeba tento online test němčiny.

Zanechat komentář