Job Weasel - Prace v Nemecku Ošetřovné na dítě v Německu: Informace o OČR v Německu

Ošetřovné na dítě v Německu: Informace o OČR v Německu

Dětské nemoci jsou pro pracující rodiče vždy stresující záležitostí. Obzvláště náročné je to v povoláních, kde nelze snadno převést povinnosti na kolegy. V Německu mají rodiče nárok na ošetřovné na dítě podobně jako v Česku, i když pro OČR v Německu existují určité rozdíly.

Kdo má nárok na placené volno při péči o nemocné dítě?

V Německu právo na placené volno pro péči o nemocné dítě vychází z občanského zákoníku, § 616. Tento zákon se vztahuje na krátkodobé překážky v práci, jako jsou například svatby nebo pohřby, ale na nemoci dětí se většinou nevztahuje. Ve většině pracovních smluv najdete klauzuli, která upravuje použití tohoto zákona, často s výjimkou nemocí dětí. Zaměstnavatel tedy nemá povinnost platit vám za dny, kdy zůstáváte doma s nemocným dítětem, ale musí vám umožnit zůstat doma.

Podmínky pro získání ošetřovného

Pokud váš zaměstnavatel nevyplácí mzdu během péče o nemocné dítě, přebírá tuto povinnost vaše zdravotní pojišťovna. Nárok na ošetřovné máte za těchto podmínek:

 • Jste pojištěni v rámci zákonného zdravotního pojištění v Německu.
 • Vaše děti jsou také pojištěny v rámci zákonného zdravotního pojištění (toto neplatí pro pendlery).
 • Dítěti není více než 12 let, pokud nevyžaduje delší péči z důvodu zdravotního stavu.
 • Dítě a rodič žijí ve společné domácnosti.
 • V domácnosti není žádná jiná dospělá osoba, která by mohla převzít péči o dítě.

Kdo nemá nárok na ošetřovné?

Nárok na ošetřovné nemají rodiče, kteří jsou pojištěni v rámci soukromého zdravotního pojištění a jejich děti jsou rovněž pojištěny soukromě. Některé zdravotní pojišťovny však nabízejí speciální tarify pro krytí výpadku mzdy. Nárok na ošetřovné také nemáte, pokud se o dítě může postarat jiná dospělá osoba ve vaší domácnosti.

Jestliže během nemoci dítěte můžete pracovat a dostanete za tuto práci mzdu od zaměstnavatele, nemáte nárok na ošetřovné na dítě v Německu.

Jak požádat o ošetřovné?

Pendleři s nemocným dítětem obvykle navštíví svého dětského lékaře, který vystaví potvrzení o potřebě ošetřování. Toto potvrzení je nutné zaslat zaměstnavateli i zdravotní pojišťovně do tří pracovních dní. Pokud lékař rozhodne o prodloužení péče, je nutné zaslat nové potvrzení.

Formulář Antrag auf Kinderpflege-Krankengeld

Po ukončení nemoci dítěte vám zdravotní pojišťovna zašle formulář Antrag auf Kinderpflege-Krankengeld. Tento formulář vyplníte s následujícími údaji:

 • Identifikace dítěte
 • Název a adresu zdravotní pojišťovny dítěte
 • Identifikace dospělé osobě v domácnosti, která nemůže pečovat o dítě
 • Informace o mzdě během péče o dítě
 • Počet dní, kdy jste již pečovali o toto dítě z důvodu nemoci v tomto roce
 • Příjmy z podnikání během nemoci dítěte
 • Informace o závislosti dítěte na péči a případném úrazu
 • Číslo bankovního účtu, datum a podpis

Potvrzení o výdělcích zaměstnavatele

Pro výpočet náhrady mzdy během péče o dítě potřebuje zdravotní pojišťovna potvrzení o vašem výdělku. Tento formulář zasílá zaměstnavatel přímo pojišťovně.

Výše OČR v Německu

Od prvního dne nemoci dítěte máte nárok na 90 procent čisté mzdy, maximálně však 120,75 € na den (údaj pro rok 2024). Čistá mzda se vypočítává z průměru za posledních 12 měsíců. Z částky se odvádí sociální pojištění. Platby za ošetřovné nepodléhají dani z příjmu, ale ovlivňují výši daní v daňovém přiznání.

Délka ošetřovného

V letech 2024 a 2025 mají rodiče nárok na ošetřovné na dítě v délce trvání 15 dní, samoživitelé na 30 dní, u vícera dětí až 70 dní. Tento počet dní byl zvýšen během pandemie a zůstal v platnosti i po jejím skončení.

Výjimky a speciální případy

U dlouhodobě nemocných dětí nebo vážných úrazů platí jiné předpisy. Pokud je dítě vážně nemocné nebo utrpělo vážný úraz, je možné čerpat ošetřovné na dítě v Německu po delší dobu.

Ošetřovné na dítě v Německu po vážném úrazu

Pokud lékař usoudí, že potřeba péče o dítě po úrazu je delší než zákonný nárok, prodlužuje se i nárok na ošetřovné. Pokud je úraz krytý pojištěním, náhradu mzdy vyplácí pojišťovna viníka, například škola nebo pojišťovna z povinného ručení.

Nezaměstnaný rodič a OČR na dítě v Německu

Nezaměstnaní rodiče mají nárok na OČR v Německu, pokud nemohou nastoupit do nového zaměstnání kvůli péči o nemocné dítě. Nezaměstnaným rodičům vyplácí ošetřovné úřad práce. Během této doby mají nárok na podporu v nezaměstnanosti a Bürgergeld. Délka ošetřovného pro nezaměstnané rodiče je stejná jako pro zaměstnané rodiče, tedy 15 dní na jednoho rodiče.

Vážná nemoc dítěte

U vážných nemocí mají rodiče nárok na ošetřovné po neomezenou dobu, a to i pokud dítě nežije ve stejné domácnosti. Nárok na ošetřovné zahrnuje i péči o dítě v nemocnici nebo hospici. Podle § 45 odst. 4 SGB (zákon o sociálním zabezpečení) mají rodiče nárok na ošetřovné za předpokladu, že:

 • Dítě trpí vážnou nemocí v pokročilém nebo rychle postupujícím stádiu.
 • Uzdravení je vyloučeno a je nutná nebo žádoucí paliativní léčba.
 • Očekává se omezená délka života dítěte v řádu týdnů nebo měsíců.

FAQ

Kdo vyplácí ošetřovné na dítě v Německu?

V Německu mohou rodiče během péče o nemocné dítě pobírat náhradu mzdy od zdravotní pojišťovny, pokud zaměstnavatel nevyplácí mzdu. Zdravotní pojišťovna vyplácí 90 procent čisté mzdy vypočítané z průměru za posledních 12 měsíců.

Jak funguje OČR v Německu?

Každý rodič může pečovat o nemocné dítě po dobu 15 dní v jednom roce. Oba rodiče mají dohromady nárok na 30 pracovních dní ošetřovného. U dvou a více dětí se celkový počet dní prodlužuje na 35 dní na rodiče, 70 dní na oba rodiče dohromady. Samoživitelé mají nárok na 30 dní, u více dětí na 70 dní ročně. O náhradu mzdy žádají rodiče u své zdravotní pojišťovny, potvrzení lékaře je nutné doložit zaměstnavateli i pojišťovně.

Kolik se platí OČR v Německu?

Ošetřovné činí 90 procent čisté mzdy vypočítané z průměru za posledních 12 měsíců, maximálně 120,75 € na den. Z částky se odvádí sociální pojištění. Ošetřovné nepodléhá dani z příjmu, ale ovlivňuje výši progresivní daně, proto je nutné jej uvést v daňovém přiznání.

Závěr

Ošetřovné na dítě v Německu poskytují zdravotní pojišťovny a náhrada mzdy je vyplácena během nemoci dítěte, pokud zaměstnavatel neplatí za tyto dny mzdu. Podmínkou je platné zákonné zdravotní pojištění v Německu, věk dítěte do 12 let a lékařské potvrzení.

 

Zanechat komentář