Job Weasel - Prace v Nemecku Odvody na příspěvek na péči (Pflegeversicherung) se mění - Job Weasel

Odvody na příspěvek na péči (Pflegeversicherung) se mění

Od července se mění výše odvodů na příspěvek na péči (Pflegeversicherung)

Od července se vstoupilo do nové fáze péče, která otevřela možnost finančního prospěchu. Dne 16. června Spolková rada schválila „Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz,“ zákon o podpoře a odlehčení péče. Změny jsou reakcí na demografické trendy a stárnutí populace, což vyvolalo potřebu reformy v oblasti péče o nemocné, nemohoucí a seniory. Hlavním cílem je posílit ambulantní péči a práci domácích ošetřovatelek, aby se snížila zátěž nemocnic a domovů pro seniory. Aby mohly být tyto změny implementovány, zvyšuje se příspěvek na péči („Pflegeversicherung“). Ten tvoří jednu z částí sociálního pojištění v Německu. Změny jsou vyvolány stárnutím populace, což vede k potřebě reformy péči o nemocné a seniory. Rostoucí náklady na péči jsou třeba pokrýt, a zvýšení příspěvků je jedním z nástrojů k tomu.

příspěvek na péči sociální pojištění v Německu

Bezdětní si připlatí, rodiny s dětmi ušetří

Nová pravidla se týkají příspěvku na péči, který patří mezi sociální pojištění v Německu. Dříve, tedy do června, se příspěvek rovným dílem dělil mezi zaměstnance a zaměstnavatele a činil 3,05 % hrubé mzdy. Od července se tato částka zvyšuje na 3,40 %. Nyní platí zaměstnavatelé pevnou částku za každého zaměstnance (1,7 % z příjmu), přičemž výše příspěvku se odvíjí od věku a počtu dětí. Zaměstnanci bez dětí, kteří jsou starší 23 let, budou patřit k těm, kdo budou muset připlatit více. Toto rozhodnutí je motivováno vládním záměrem podpořit ty, kdo nepokrývají potřeby dalších osob ze svých příjmů. Rodiny s více dětmi tak budou platit nižší příspěvky na péči. Například péče o dvě nebo více dětí do 25 let bude od července levnější.

V Sasku si zaměstnanci sáhnou hlouběji do kapsy

Existují i regionální rozdíly. V Sasku je stále zachován státní svátek „Buß- und Bettag,“ což má vliv na sociální pojištění v Německu. Zaměstnavatelé v Sasku budou platit pouze 1,2 % příspěvku na péči, protože mají jiný svátek než ve zbytku Německa. To znamená, že zaměstnanci v Sasku budou muset platit více, aby byla zajištěna stejná úroveň péče. Tento regionální rozdíl má historický základ a souvisí s původním státním svátkem, který byl postupně zrušen, ale v Sasku přetrvává. V krátkosti, nová opatření přinášejí zvýšení příspěvků na péči, které jsou reakcí na stárnoucí populaci. Nový systém upřednostňuje pevnou částku od zaměstnavatele a zohledňuje věk a počet dětí. Regionální rozdíly, jako je případ Saska, odrážejí historické a kulturní vlivy na odvody.

Zanechat komentář